ניהול סיכונים הוא תהליך של הערכה ובקרה של הסיכונים איתם מתמודד ארגון. זה חלק מהותי בכל אסטרטגיה עסקית.

ניתן להשיג ניהול סיכונים על ידי התחשבות בשלושת ההיבטים הבאים:

על מנת לנהל סיכונים, ארגון זקוק לאסטרטגיית ניהול סיכונים. עדיף יהיה אם האסטרטגיה תתבסס על עקרונות תקינים שניתן ליישם באופן אוניברסלי. ניהול סיכונים הוא חלק חיוני בעסקים מאז תחילת הזמן. הרעיון המרכזי מאחוריו הוא שחשוב להבין ולמדוד סיכונים לפני שהם קורים על מנת למנוע אותם או להפחית את השפעתם.

אסטרטגיות ניהול סיכונים מחולקות בדרך כלל לשתי קטגוריות: פיננסית ותפעולית. ניהול סיכונים פיננסיים כולל שליטה בנכסים והתחייבויות, חיזוי תזרימי מזומנים עתידיים וזיהוי הזדמנויות לחיסכון בעלויות או יצירת הכנסות. ניהול סיכונים תפעוליים כולל זיהוי איומים על המשכיות תפעולית, אבטחת מידע, אבטחת מערכות, אבטחה פיזית, אבטחת כוח אדם וטכנולוגיית מידע.

שיטות עבודה מומלצות של ניהול סיכונים לעסקים

תוכנה לניהול סיכונים עסקיים נועדה לסייע לחברות לנהל את הסיכונים שלהן ולצמצם את ההפסדים שלהן. זהו סוג של תוכנת ביטוח שעוזרת לחברות להבין את הסיכונים העומדים בפניהם ולתכנן עבורם. השימוש בתוכנת ניהול סיכונים אינו מוגבל רק לחברות ביטוח או לתאגידים גדולים, אלא הוא משמש גם בעלי עסקים קטנים.

שיטות העבודה המומלצות לניהול סיכונים עסקיים הן כדלקמן: